پرواز- فاضل مازندرانی ق۳

110

فاضل به علت گرفتار شدن در نجف نتوانست با ملا محمد کاظم خراسانی ملاقات کند طلاب نجف او و دوستش را دست بسته به ایران برگرداندند

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13691