لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13675

معماران صلح – مجمع تغییرات اقلیمی

162

مجمع بین المللی تغییرات اقلیمی برنده ی دیگر جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۷ میلادی است. هومن عبدی در این قسمت به این مجمع می پردازد.