لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13659

سلام سلامتی‌ – حس خوب

312

“دوپامین” ماده ایست که در بدن به طور طبیعی به وجود میاد. این ماده به ما آن “حس خوب” و شوق به زندگی‌ را میده. این برنامه در مورد چگونه زیاد کردن این ماده و این “حس خوب” هست.