لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13632

آینه – بچّه های خارق العاده

172

دراین برنامه آرش از نگاهی طنزآمیز از بچه هایی میگوید که بسیار بیشتر از بزرگتر ها میدانند.