لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13630

نقطه سر خط – رفتار شناسی

135

یادداشت «هفت رفتار به ظاهر منفی که در شرایطی خاص مفید هستند». در بخش اوّل این یادداشت، خواهیم دید که چطور خشم، گم‌گشتی و گریه کردن می­توانند رفتارهایی سالم و مفید به حساب بیایند.