لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13609

خاطرات یوتاب(۳۰) – جشن عروسی

326

مراسم عقد و ازدواج دکتر نادری با یوتاب به خوبی و خوشی برگزار شد.