لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13599

پرواز- فاضل مازندرانی ق۲

233

فاضل که جهت مذاکره پیرامون آیین بهائی با ملا محمد کاظم مجتهد خراسانی به نجف رفته بود اسیر عده ای از علما و طلاب شد و تحت بازجویی ایشان قرار گرفت.