لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13593

سخنرانی – صلح جهانی، رؤیا یا واقعیّت ؟ ق۱

338

بخش اوّل سخنرانی با عنوان ” صلح جهانی ، رؤیا یا واقعیّت ؟ ” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر شاپور راسخ ارائه گردید.