لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13557

با اندیشمندان(۱۸۱) – آرمانهای روحانی

290

بررسی بخش سی و هفتم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم “جوآن بارستو هرناندز”. مطلب این هفته راه‌های زندگی بهتر با همسری که با آرمان‌های روحانی شما همراه نیست.