لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13546

شاید شنیده باشید(۱۲۱) – ق۳

164

نگاهی‌ به خطابات حضرت عبدالبها‍ء