لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13516

خاطرات یوتاب(۲۹) – جلسه ی دعا

361

به ابتکار یوتاب یک جلسه ی دعا با حضور فامیل دکتر نادری و فامیل خود یوتاب در منزل آنها برگزار میشود.