لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13510

پرواز- فاضل مازندرانی ق۱

275

میرزا اسدالله فاضل مازندرانی که از طلاب برجسته مدارس مازندران بود در طهران به تدریس مشغول شد وپس از خواندن یکی از آثار حضرت بهاالله بهایی شد واز سوی حضرت عبدالبها مامور صحبت با ملا محمد کاظم مجتهد خراسانی شد.