لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13454

گفت‌وگو – دستیابی به صلح پایدار

370

گفت وگوی دکتر معین افنانی با سویدا معانی، وکیل بین الملل، نویسنده و بنیان گذار مرکز صلح و حکومت جهانی، در مورد بنای یک فدراسیون جهانی بعنوان کلید اصلی در حل بحران های جهان.