لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13452

گزارش – ۸ سال در زندانهای ایران

418

گزارشی از گردهمایی در واشنگتن دی‌سی‌ به مناسبت هشتمین سالگرد زندانی شدن هفت مدیر سابق جامعه بهائی ایران، موسوم به ” یاران ایران”.