لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13448

با اندیشمندان(۱۸۰) – تبدیل ضعف به قوّت

273

بررسی بخش سی و ششم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی. نوشته خانم “جوآن بارستو هرناندز”. مطلب این هفته تبدیل ضعف‌ها به نقاط قوّت.