لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13437

کوچه فرهنگ،پلاک هفت – بهجت صدر

201

این هفته تقدیم میشود به بهجت صدر نقاش ایرانی‌