لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13409

خبرنگار- هشتمین سالگرد زندانی شدن “یاران ایران”

346

کمپین بین المللی به مناسبت هشتمین سالگرد دستگیری و زندانی شدن یاران.