لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13408

خاطرات یوتاب(۲۸)- وساطت

288

پدر دکتر نادری از والدین یوتاب خواهش میکند تا هسر او یعنی مادر دکتر نادری را راضی کنند که به سر خانه و زندگی خود برگردد و تقاضای طلاق نکند.