حرف امروز- وحدت اساس ادیان

64

دین همیشه و در هر زمان برای ما آدمها لازمه، این دینه که باعث صلح نوع بشر میشه .

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13403