لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13396

سخنرانی – چرا باید امیدوار بود؟ ق۵

281

بخش پنجم و پایانی سخنرانی با عنوان ” چرا باید امیدوار بود ؟ ” که در بیست و پنجمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر شیکاگو آمریکا توسّط دکتر رؤیا اخوان ارائه گردید.