لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13388

معماران صلح – ال گور ق۳

286

در این قسمت هومن عبدی به ادامه ی زندگی ال گور یکی از دو برنده ی نوبل صلح دز سال ۲۰۰۷ میلادی پرداخته؛ به دوران معاونت ریاست جمهوری.