با اندیشمندان(۱۷۹) – احساس امنیّت

92

بررسی بخش سی و پنجم از کتاب عشق رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی.نوشته خانم ” جوآن بارستو هرناندز ” .مطلب این هفته احساس امنیّت و اهمیّت ناشی از رابطه با خداوند .

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13355