لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13354

لفظ و معنا(۸) – روشنفکری ق۱

198

از این قسمت از برنامه‌ی لفظ و معنا، استاد بهرام فرید در گفت‌وگو با رامان شکیب، به موضوع روشنفکری، معنی آن، ویژگی‌ها و شاخصه‌های روشنفکری و … خواهند پرداخت.