لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13320

خاطرات یوتاب(۲۷) – ازدواج مجدّد

275

پدر دکتر نادری با زن جوانی ازدواج می کند.