لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13312

پرواز- سمندر قزوینی ق۲

184

سمندر قزوینی وقتی بهایی شد مشکلاتش زیاد شد ازجمله به اوتهمت اسیر کردن یک ملا زده شد ومامورین حکومتی به خانه اش هجوم بردند.