لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13296

معماران صلح – ال گور ق۲

170

در این قسمت از معماران صلح، هومن عبدی به زندگی ال گور یکی از دو برنده ی نوبل صلح در سال ۲۰۰۷ میلادی بعد از آمدن او از جنگ ویتنام، ورودش به مجلس نمایندگان و … خواهد پرداخت.