لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13295

کافه گپ – سبک شناسی شعر ق۶

222

دوره‌ی وقوع یا واسوخت در تاریخ ادبیات ایران بین سبک عراقی و سبک هندی قرار می‌گیرد. رامان شکیب در گپ و گفت با پارسا فنائیان در رابطه با این دوره توضیح می‌دهد.