سلام سلامتی‌ – اثر شادی بر سلامتی

طبق تحقیقات یک محقق ویروس شناس، سیستم دفاعی بدن دانشجویان در دوران امتحانات و استرس در مبارزه با ویروس “ابشتین بار” بسیار ضعیف بوده. شادی چه تاثیری بر سلامت ما دارد؟ تصمیم شما چیه؟ شادی یا زانوی غم به بغل گرفتن؟؟ شما فکر می‌کنید منزوی هستید یا اجتماعی؟

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13288