لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13277

با اندیشمندان(۱۷۸) – اهمیّت صداقت

276

بررسی بخش سی و چهارم از کتاب عشق رابطه جنسی وزندگی مشترک در آئین بهائی.نوشته خانم ” جوآن بارستو هرناندز ” مطلب این هفته : اهمیت صداقت در بهبود رابطه زن وشوهر البته به دور از تظاهر .