زنان در تکاپو- صهبا مطلبی

844

صهبا مطلبی، نوازنده تار، سه تار و آهنگساز است و تلاش دارد با جهانی کردن موسیقی آن را وسیله ای برای تعامل انسان ها در نقاط مختلف جهان کند.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13251