لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13251

زنان در تکاپو- صهبا مطلبی

1102

صهبا مطلبی، نوازنده تار، سه تار و آهنگساز است و تلاش دارد با جهانی کردن موسیقی آن را وسیله ای برای تعامل انسان ها در نقاط مختلف جهان کند.