خبرنگار- وکلای مدافع و فرهنگ فرار از مجازات

گفتگو با دکتر لقا فنائیان، حقوقدان و وکیل دادگستری

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13242