لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13194

چهار مضراب شور

322

چهار مضراب شور و قطعه رقص پروانه(علی تجویدی) از بابک ثابتیان و سروش فخری یزدی.