لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13114

جهان تازه – بخش سوم

182

این بخش شامل: گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی، ترانه شراب وحدت از سنبل طائفی، یک پنجم، که اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره. این قسمت افریقا و گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌.