لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13112

جهان تازه – بخش اول

190

در این بخش شاهد گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی به مناسبت عید رضوان، رقص پاکستانی طاووس از گروه Nomad Dancers و برنامهٔ یک پنجم (اروپا) خواهید بود.