لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13058

یک پنجم – اقیانوسه

221

یک پنجم اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره این قسمت اقیانوسیه.