لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=13041

بیات ترک

297

قطعه بیات ترک با اجرای بابک ثابتیان و سروش فخری یزدی.