لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12999

جهان تازه – بخش سوم

225

قطعه بیات ترک از بابک ثابتیان و سروش فخری یزدی، یک پنجم، که اشاره ای‌ دارد به پنج قارهٔ دنیا و تاریخ دیانت بهائی در این پنج قاره. این قسمت اقیانوسیه و ترانه‌ی مژده مژده از سنبل طائفی.