لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12998

جهان تازه – بخش اول

272

در این بخش شاهد گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی به مناسبت عید رضوان، نماهنگ عید گل و وصل یار کاری از سنبل طائفی و برنامهٔ یک پنجم (آسیا) خواهید بود.