لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12997

جهان تازه – بخش دوم

172

این بخش شامل: ادامهٔ گفتگوی ایمان ملکوتی با فرشاد نگارستان و فرنا ایقانی دربارهٔ خاطرات عید رضوان، رقص آذری از گروه Nomad Dancers و بیان گوشه‌ی از تاریخ رضوان توسط فرزاد فردوسی‌.