لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12934

معماران صلح – ال گور ق۱

221

ال گور یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۷ میلادی است و هومن عبدی از این قسمت به زندگی او خواهد پرداخت.