لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12925

جهان ایده ها – مبارزه با برده‎داری

185

آیا می‎دانید که امروز ۲۷ میلیون برده در جهان هست؟ در این سخرانی، کِوین بِلز، از برده‎داری معاصر و راه‎های مبارزه با آن می‎گوید. سخنرانی کامل او را می‎توانید در وب‌سایت Ted.com بشنوید.