لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12913

با اندیشمندان(۱۷۷) – اهمیّت وجود عشق

288

بررسی بخش سی و سوّم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. مطلب این هفته : اهمیّت وجود عشق بین زن و شوهر و اینکه چگونه باید عشق ورزید .