لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12804

سلام سلامتی‌ – سرگیجه

317

سر گیجه علت‌های فراوانی‌ دارد، نامتعادل بودن فشار خون، کمبود عناصر و بعضی‌ از ویتامین ها، کم خونی و دلایل بسیار دیگری باعث سرگیجه میشود. اگر هیچ کدام اینها دلیل مشکل شما نباشد چه باید کرد؟