لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12802

گفت‌وگو – بانوان موسیقی ایران

300

گفتگوی دکتر معین افنانی با پریسا بدیعی، استاد موسیقی و خواننده، در مورد نقش زنان در موسیقی ایران.