لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12798

با اندیشمندان(۱۷۶) – حلّ بحران

237

بررسی بخش سی و دوّم از کتاب عشق رابطه جنسی و زندگی مشترک در آئین بهائی نوشته خانم جوآن بارستو هرناندز. مطلب این هفته : زن و شوهر رفتاری را که به هم نشان میدهند گاه منجر به رنجش میشود میزان توانائی حلّ بحران یعنی میزان موفقیّت در امتحان.