لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12725

معماران صلح – محمّد یونس ق۲

254

موضوع این قسمت از برنامه ی معماران صلح یک بار دیگه محمد یونس یکی از دو برنده ی جایزه ی نوبل صلح سال ۲۰۰۶ است.