لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12711

سلام سلامتی‌ – سرما خورده گی‌ و آنفلوانزا

361

بیش از ۲۰۰ نوع ویروس سرما خوردگی‌ در دنیا شناخته شده. حتما برای شما هم پیش اومده که درست در وقتی‌ که وقت مریض شدن نداشتید دچار سرماخورده گی‌ شدید، هیچوقت فکر کردید چرا؟