لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12681

الماسهای آفریقایی – ف۱ ق۱۱

154

در این قسمت با مرد جوانی به نام ادی آشنا می شیم.
ادی متخصص شبکه هست و به جوونا کمک می کنه که کار و حرفه ای رو راه بندازن تا بتونن از لحاظ مالی مستقل باشن.