لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12679

فصل مشترک – موسیقی‌ ما

248

از بابک ثابتییان پرسیدیم که برای ارتقا سلیقهٔ شنیداری مخاطب موسیقی‌ در ایران چه باید کرد؟