لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=12667

نقطه­ سرخط – طنز نقّادانه یا نقد طنّازانه

197

یادداشت طنز «و بس» نوشته ­ی ابراهیم رها: واکاوی ضرب­ المثل «هنر نزد ایرانیان است و بس» با لحنی طنز و نگاهی تند و تیز و نقّادانه.